ลูกหายใจครืดคราดการรีบรักษาที่สามารถช่วยเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรับมือกับอาการลูกหายใจครืดคราดอาการหายใจติดขัดในเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรประพึดถึงแบบที่เริ่มต้นด้วยการแกล้งหรือละเลย ดังนั้นควรทราบถึงวิธีการรับมือเพื่อช่วยเด็กในกรณีที่สิ่งที่เข้าหายใจหรือเสมหะอุดกั้นทางเดินหายใจได้อย่างรวดเร็วใช้มือให้รู้สึกในกรณีที่ลูกหายใจครืดคราดยังไม่สามารถพูดหรือสามารถสร้างเสียงได้ ให้เด็กลองสร้างเสียงหรือร้องให้คุณรู้ว่ามีปัญหา แต่คุณไม่ควรให้เด็กเล่นกับประตูหรือโต๊ะเพื่อขอความช่วยเหลือ

ให้เด็กนั่งหรือยืนตรงและหันหน้าไปทางที่คุณอยู่ ลูกหายใจครืดคราดเพื่อให้คุณสามารถดูแลเด็กได้อย่างถูกวิธีใช้การกดที่หน้าท้องถ้าเด็กยังไม่สามารถหายใจได้ ให้ใช้มือที่เป็นหมวกหรือหน้าของนิ้วมือกดเบาๆ ที่หน้าท้องของเด็กในพื้นที่ระหว่างลิ้นและหน้าท้อง ค่อยๆ กดเบาๆ ในทิศทางภายในและขึ้นไปทางบน เพื่อช่วยขับสิ่งที่ขวางทางเดินหายใจออกใช้การช่วยหายใจหากเด็กหายใจไม่ได้ ใช้การช่วยหายใจโดยใช้ปากของคุณปิดที่ปากและจมูกของเด็ก

หากจำเป็นควรฝึกการปฏิบัติด้านการช่วยหายใจและการรับมือ

ให้นำลมหายใจเข้าให้เต็มปอดและลมหายใจออกโดยเร็วและแรง ทำรายละเอียดนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าเด็กจะหายใจเองหรือมีความช่วยเหลือมาถึงตรวจสอบเด็ก ลูกหายใจครืดคราดควรพาเด็กไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลทันที เพื่อตรวจสอบและรักษาอาการลูกหายใจครืดคราดเพิ่มเติมหากจำเป็นควรฝึกการปฏิบัติด้านการช่วยหายใจและการรับมือกับอาการหายใจติดขัดในเด็กอย่างน้อยทุกครอบครัว เพราะมันเป็นการรีบรักษาลูกหายใจครืดคราดที่สามารถช่วยรอดชีวิตของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีฉุกเฉินหากเด็กของคุณเคยเป็นอันตรายลูกหายใจครืดคราด

ควรรีบพบแพทย์เพื่อปรึกษาเพิ่มเติมและรับคำแนะนำในการป้องกันลูกหายใจครืดคราด การเตรียมความพร้อมและการฝึกฝนการรับมือกับอาการหายใจติดขัดในเด็กเป็นเรื่องสำคัญ แต่ไม่ควรทำในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ควรเตรียมความพร้อมและฝึกฝนเด็กให้รู้จักปฏิบัติในกรณีเหตุการณ์เช่นนี้ด้วยฝึกฝนการระวังอาหารสอนเด็กให้รับประทานอาหารอย่างช้าๆ และเคี้ยวอาหารอย่างระมัดระวัง ให้เด็กเข้าใจว่าอาหารควรเคี้ยวให้ละเอียดและไม่ควรพยายามกินได้เร็วที่สุดการสอนเรื่องความปลอดภัยสอนเด็ก

สอนเด็กว่าเมื่อมีเหตุการณ์อันตรายในการหายใจ เขาควรใช้อุปกรณ์เหล่านี้

เรื่องความปลอดภัยลูกหายใจครืดคราดอธิบายถึงความสำคัญของการไม่เอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในปากและให้เขารู้จักกดที่หน้าท้องหากต้องการความช่วยเหลือการรีบระวังและการตรวจสอบอุปกรณ์ควรมีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมในบ้าน เช่น คีมตัดเส้นอาหาร หรือเครื่องช่วยหายใจ ลูกหายใจครืดคราด แต่ไม่มีน้ำมูกเมื่อมีเหตุการณ์อันตรายในการหายใจ เขาควรใช้อุปกรณ์เหล่านี้อย่างถูกวิธีการฝึกซ้อมในบางกรณีคุณอาจจะฝึก

การช่วยลูกหายใจครืดคราดแม้ว่าเด็กจะไม่พบเหตุการณ์จริง การฝึกนี้จะช่วยเด็กรู้จักสามารถและควรทำอย่างไรในกรณีเฉพาะการเตรียมความพร้อมและการฝึกฝนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณและเด็กของคุณรับมือกับสถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้อย่างมั่นใจและมีความรู้ความสามารถในการรับมือในกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้น

ลูกหายใจครืดคราด